mindfulness

Stoorzenders bij mediteren en hoe daarmee om te gaan.

Het gedachteloos worden is niet het doel van meditatie. Dat je zonder pijntjes een half uur of langer kan zitten ook niet. Dat je geen boodschappen of ´to do´ lijstjes mag maken ook niet. Maar het zijn wel stoorzenders.

In dit blog vertel ik je hoe hiermee om te gaan en stoorzenders je eigenlijk behulpzaam zijn.

Alle afleiding kan het object van je meditatie zijn. Met je volledige aandacht daarbij blijven zal je laten zien dat het vanzelf weer verdwijnt.

Dat vind ik een geruststellende gedachte, de diepte ervan ervaren vraagt van me om dat te blijven opzoeken en zelf te ervaren.

Alles gaat tenslotte voorbij, is in verandering.

Mooie tips t.a.v stoorzenders lees ik in het boek: Mindfulness in alle eenvoud, van: Banthe Henelopa Gunaratana.

Stel je bij een stoorzender de volgende vragen:

  1. Wat is het?
  2. Hoe sterk is het?
  3. Hoelang duurt het?

Je keert dan haast automatisch terug naar je adem.

Of herinner je het doel van je beoefening.

Je zit niet je tijd te verdoen. Bedenk je:

Ik zit hier mijn aandacht te richten op mijn ademhaling. Op een universeel verschijnsel dat alle levende wezens gemeen hebben.

Het doel is niet een serene geest of het denken te stoppen, maar om aandachtig zijn (Sati in het pali) te oefenen.

Alle stoorzenders kan je verwelkomen, want het zijn objecten om te oefenen met aandachtig te zijn.

Verwelkom ze en onderzoek ze met je volledige aandacht, elke keer weer, elke keer weer, elke keer weer.

Vriendelijk je stoorzenders tegemoet treden, hallo en dag. Hmmm, eenvoudig niet? En toch niet makkelijk…

Liefs Marjan, ❤

inspiratiecoaching·Slow Life

Onmeetbare Essentie

breke

In een artikel in de Trouw (de Verdieping, ma 13/2/17, ´Het strenge regime van maat en getal´), kwam ik de woorden Onmeetbare Essentie tegen. Die spraken me erg aan. 

Het artikel gaat over een boek van wetenschappers die een lans breken voor het voorbij de cijfers, het meten en weten te kijken. Dit past helemaal in de Slow Life beweging, de onmeetbare essentie vraagt nl. tijd om te vertragen en te luisteren naar de mensen die het betreft. In dezelfde week had ik een hele bijzondere dag en die past ook helemaal bij de Onmeetbare Essentie. Ik zal proberen je een beetje mee te nemen in hoe waardevol dat is om  te durven vertragen, want het is niet vanzelf sprekend in onze tijd en ons land.

                                                                      LOVE SLOW LIFE

Cijfers beheersen de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven, verkiezingspeilingen, wat niet? Hoe maak je duidelijk dat je goede zorg levert, goed onderwijs, hoeveel winst je maakt, etc. Door protocollen te volgen, alles zichtbaar maken in cijfers. Beheersbaar, maar alles wat er buiten valt of zelfs, wat zegt het? Het zegt nog steeds niks over hoe ik in contact stond met degene die ik verzorg. Of hoe ik werkelijk stem als ik in het stemhokje sta. Of wat zegt het over een bedrijf hoe die met zijn werknemers omgaat?

De Onmeetbare Essentie, gaat over het contact, de aandacht, het werkelijke luisteren naar elkaar. De liefde die uit alles kan spreken, maar niet uit cijfers.

Overal om ons heen is  meten in de plaats gekomen van goed kijken, luisteren en nadenken. Lees ik in het artikel. En: Bij bedrijven ga je luisteren naar mensen op de werkvloer. Zij weten vlijmscherp te vertellen waar de problemen liggen. Dit vraagt om vertraging om te begrijpen waarom de dingen zijn zo als ze zijn. Dit vertragen, invoelen en begrijpen zal andere oplossingen naar boven brengen dan als je afgaat op cijfer. 

Ik denk dat die oplossingen duurzamer zijn en de mensen die het betreft zullen zich gezien voelen en daardoor meer motivatie hebben voor het bedrijf of de instelling.

EEN VOORBEELD

Ik was in de gelukkige omstandigheid om mee te doen met een Earth Forum. Vanuit de University of the Trees gingen we intensief werken met elkaar. Met een open houding en mensen uit verschillende lagen van de stichting, zaten we in 3  kringen met 15 mensen en een coach die zelf ook mee deed.

Ik zal niet het hele proces beschrijven, maar wat mij zo diep raakte. Het proces doorlopen is essentieel en op zich eenvoudig, in het gevoel kan er dan veel gebeuren.

Essentieel van het ´Earth Forum´ is dat je deelt met elkaar en dat je luistert. Luisteren vanuit dat je je eigen beelden en impulsen om te willen reageren, terug houdt. Ze mogen er zijn, maar je laat ze voor wat ze zijn en richt je helemaal op het verhaal en de beelden die de ander je vertelt. Hiervoor neem je tussen het delen van verschillende personen ook even tijd om het te verwerken en na te voelen, in stilte.

Iedereen komt aan bod en krijgt de volledige aandacht.

Er is dus een enorme focus en vertraging. In vergelijking met gewone gesprekken en vergaderingen. En dat is precies de Onmeetbare Essentie. Je komt met elkaar in een heel speciaal gevoel. Althans ik ervoer gaande weg de dag vriendschap ontstaan, terwijl we niet de gewone dingen met elkaar deelden. We deelden dingen die veel dieper lagen. Vanuit een kwetsbaarheid die kracht uitstraalde. Delen werd helen. Het vertrouwen nam toe in elkaar en er ontstonden nieuwe ideeën, verbindingen en inspiraties waar je in een normaal gesprek niet bij gekomen zou zijn.

Wat vooral door resoneert bij mij, na deze bijzondere dag is dat ik nog dieper en aandachtiger kan gaan luisteren dan ik deed. En dat ik vertrouwen kan op intuïtie van mezelf en de ander. Ook zag ik dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen, diep van binnen. Namelijk liefde en aandacht voor elkaar hebben. In verbinding staan met iets wat groter is dan wat je aan de oppervlakte waarneemt, denkt en ziet.

Iets wat groter is dan de som van de delen. Een proces van creativiteit en creatie.

Oefening: Onmeetbare Essentie

In gesprek met een collega, vriend, partner, of… hou je je eigen ideeën en beelden terug. En luistert naar de stem, de intonatie, de woorden, achter de woorden, van de ander. Je reageert niet op de inhoud, maar je bent aandachtig aanwezig bij de ander. Je kan  eventueel een verduidelijkende vraag stellen. Geef de ander alle ruimte om te verschijnen.

 

Je kan dit doen zonder dit te vertellen. Maar ook door het af te spreken en van beurt te ruilen. De ander geeft de ´beurt’ terug als hij of zij zich helemaal uitgesproken heeft. Je voelt in stilte even na en daarna, krijgt de ander de volledige focus en aandacht.

Een mooie onmeetbare week, met veel volledige aandacht.

Processed with Rookie Cam

 

Liefs Marjan, ❤

MAILtoMARJAN

 

                                       ER IS DUS GEEN HAAST, 😉


1622134_234555253394786_795109980_n